ĐHĐB toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

22/12/2014 10:32

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức họp báo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (HLHTNVN) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

ĐHĐB toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 1
Họp báo về ĐHĐB toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Theo đó, Đại hội HLHTNVN lần thứ VII sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29/12 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của thanh niên cả nước, ngày hội đoàn kết các tầng lớp thanh niên Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên.

Với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Việt Nam – Đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, xung kích, tình nguyện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đại hội đại biểu toàn quốc HLHTNVN lần thứ VII dự kiến sẽ phát động phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng nhiều hành động. 

Cụ thể, nội dung hành động gồm: Tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phần đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm và nghị lực; sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, tích cực tham gia xây dựng HLHTNVN vững mạnh; xung kích, tình nguyện, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cống hiến cho quê hương đất nước.

Hữu Tuấn