Di dời các cơ sở kinh doanh hóa chất ra khỏi khu dân cư

08/11/2014 08:51

UBND TP đã yêu cầu các quận huyện thống kê danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất khẩn trương ra khỏi khu dân cư.

di dời các cơ sở kinh doanh hóa chất ra khỏi khu dân cư
Tại công ty phân bón Đặng Huỳnh (quận 12) xảy ra vụ nổ lớn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 4 người bị thương, hơn 150 căn nhà bị ảnh hưởng.

UBND TP đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn TP, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC.

Tăng cường kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao và đặc biệt là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất có khả năng cháy lớn. Tiến hành điều tra, phân loại, lập danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất để hướng dẫn cơ sở thực hiện các biện pháp PCCC.

TP đề nghị Sở Công thương quản lý chặt chẽ việc cấp các loại giấy phép kinh doanh thuộc ngành, nghề sản xuất, dễ gây cháy nổ, kinh doanh hóa chất; xử lý nghiêm và không để các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất hoạt động trái phép, không phép.

Để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống gần các cơ sở hóa chất, TP yêu cầu các đơn vị liên quan đề xuất địa điểm và xây dựng đề án thành lập chợ đầu mối kinh doanh hóa chất để di dời tất cả cơ sở kinh doanh các loại hóa chất ra khỏi khu dân cư. Đồng thời nâng cấp mạng lưới điện công cộng, hệ thống điện tại các khu dân cư…

UBND các quận, huyện có trách nhiệm di dời cơ sở kinh doanh các loại hóa chất và các cơ sở dễ gây cháy nổ ra khỏi khu dân cư.

Lãnh đạo các sở ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện sẽ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Đỗ Loan