Di dời hơn 523 hộ dân sống "treo" trên Thượng thành Huế

01/01/2019 17:26

Tỉnh Thừa Thiên- Huế sẽ hoàn thành di dời hơn 523 hộ dân khu vực Thượng thành trong năm 2019...

Di dời hơn 523 hộ dân sống

Những chiếc "cầu thang" dựng lên bên đường giúp các hộ dân sống trên Thượng thành lên xuống

Ngày 1/1, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 218 triển khai Chương trình trọng điểm năm 2019 về di dời dân cư, GPMB tại khu vực I Kinh thành Huế, nhằm đẩy nhanh công tác chỉnh trang đô thị di sản và ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội cho các hộ dân đang sinh sống tại khu vực Thượng thành, Eo bầu, hộ thành hào và tuyến phòng lộ thuộc di tích Kinh Thành Huế.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch nhằm hoàn thành di dời, GPMB, tái định cư (TĐC) hơn 523 hộ dân thuộc khu vực Thượng thành trong năm 2019. Hoàn thành việc GPMB diện tích 9,98 ha khu TĐC trước ngày 30/3/2019. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu TĐC (khu vực 1 và khu vực 2), gồm khởi công xây dựng trước ngày 1/4/2019 và đầu tư hoàn thành khu TĐC trước ngày 1/8/2019 để giao đất TĐC cho các hộ xây dựng nhà ở. Hoàn thành thủ tục về đầu tư, xây dựng và đất đai đối với dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư giai đoạn 3 để kịp thời đầu tư trong tháng 9/2019, chuẩn bị quỹ đất TĐC phục vụ di dời dân cư giai đoạn 2020 - 2021.

Di dời hơn 523 hộ dân sống

Tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ hoàn thành di dời, GPMB, TĐC hơn 523 hộ dân thuộc khu vực Thượng thành trong năm 2019

Di dời hơn 523 hộ dân sống

Nhiều hộ dân sống "treo" trên Thượng thành từ nhiều năm nay

Để đạt mục tiêu trên, một số nhiệm vụ và giải pháp sẽ được UBND tỉnh triển khai thực hiện, trong đó tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và TĐC, công tác thu hồi đất; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện; huy động nguồn lực tài chính, tập trung nhân lực đảm bảo cho việc thực hiện đúng tiến độ.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp để người dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và TĐC nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng, chính quyền địa phương; công khai, minh bạch phương án bồi thường, hỗ trợ và TĐC theo quy định...

Di dời hơn 523 hộ dân sống

Cảnh nhếch nhác nhìn từ một đoạn Thượng thành, Eo bầu xuống

Bên cạnh đó, việc di dời dân cư, GPMB tại khu vực I Kinh thành Huế nhằm đẩy nhanh công tác chỉnh trang đô thị di sản và ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội cho các hộ dân đang sinh sống tại khu vực Thượng thành, Eo bầu, hộ thành hào và tuyến phòng lộ thuộc di tích Kinh thành Huế. Kế hoạch số 218/KH-UBND vừa được UBND tỉnh ban hành cũng nhấn mạnh việc tăng cường, đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích Cố đô Huế, bảo tồn kho tài nguyên văn hoá vật thể đặc sắc tiêu biểu của văn hoá dân tộc Việt Nam, góp phần tạo ra các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn phục vụ du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cải tạo cảnh quan môi trường thiên nhiên vùng di tích, tôn tạo cảnh quan văn hóa, kiến trúc di sản đô thị Huế, góp phần thực hiện chủ trương giãn dân, giảm thiểu áp lực gia tăng mật độ tham gia giao thông và ùn tắc tại khu vực Kinh thành Huế.

Duy Lợi