Đi tắt đón đầu

01/10/2014 14:58

Năm 2013, vận tải khách tăng hơn 16%, vận tải hàng hoá tăng gần 20% so với 2012. Không thể ngồi chờ cho tới khi Cảng hàng không Tân Sơn Nhất quá tải mới tính tới xây mới Cảng hàng không Long Thành.