Địa phương chậm hỗ trợ người lao động nghèo, Bộ LĐ, TB&XH thúc khẩn

11/05/2020 10:30

Bộ LĐ, TB&XH vừa có công điện khẩn gửi các địa phương thúc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Tới nay, Hà Nội đã hoàn thành chi trả cho người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người được bảo trợ xã hội, đang chờ hướng dẫn chi trả hỗ trợ cho người lao động gặp khó trong mùa Covid-19.

Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH Đào Ngọc Dung vừa có công điện khẩn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo ông Dung, qua theo dõi, nắm bắt tình hình tại địa phương vẫn còn nổi lên một số vấn đề như: Một số đơn vị cấp huyện, cấp xã còn lúng túng, chậm triển khai thực hiện việc hỗ trợ; Quá trình rà soát, xác nhận và hỗ trợ đối tượng lao động tự do, lao động bị mất việc, ngừng việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thấp nghiệp chưa được quan tâm đúng mức; Hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp chưa đầy đủ dẫn đến một bộ phận người dân, doanh nghiệp chưa tiếp cận được đúng chính sách hỗ trợ.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tuyên tuyền, phổ biến rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp các chính sách của Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Đẩy mạnh việc xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng trong quá trình xác nhận và phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Cơ quan chuyên môn các cấp cùng doanh nghiệp khẩn trương triển khai việc rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, xác định chính xác đối tượng, đảm bảo không trùng lặp cũng như xác định cụ thể thời điểm được nhận hỗ trợ, đặc biệt là đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động bị ngừng việc, mất việc, hộ kinh doanh có doanh thu thuế dưới 100 triệu đồng.

Việc chi trả cho các đối tượng theo phương thức trực tiếp qua tài khoản ngân hàng của người dân và người lao động. Đối với các địa phương đang thực hiện chi trả qua hệ thống bưu điện thì tiếp tục triển khai theo quy định.

Các cấp, ngành, cơ quan liên quan tại địa phương tăng cường nhân lực phục vụ, bố trí bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để có hướng giải quyết, không để tình trạng bức xúc kéo dài.

Ngoài ra, công điện cũng yêu cầu các địa phương cần tổng hợp kết quả triển khai hằng ngày, báo cáo về Bộ LĐ, TB&XH trước ngày 20 hằng tháng; Thường xuyên cập nhật dữ liệu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác hỗ trợ các đối tượng trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Hoàng Ngân