Dịch Covid-19: Chủ doanh nghiệp nào được vay vốn lãi suất 0 đồng?

26/04/2020 10:34

Chủ doanh nghiệp gặp khó do dịch Covid-19 được vay vốn với lãi suất 0%/năm để trả lương cho người lao động.

dịch covid-19: chủ doanh nghiệp nào được vay vốn lãi suất 0 đồng?
Chủ DN gặp khó do dịch Covid-19, được vay vốn với lãi suất 0%/năm để trả lương cho người lao động (ảnh minh họa)

Theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19, người sử dụng lao động được vay vốn với lãi suất 0%/năm để trả lương cho người lao động trong thời hạn không quá 3 tháng từ 4-6/2020.

Để được hỗ trợ vay vốn, chủ doanh nghiệp (DN) phải đáp ứng các điều kiện:

- Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên.

- Đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/6/2020.

- Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc.

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

Trình tự, thủ tục vay vốn

Chậm nhất ngày 5 hằng tháng, người sử dụng lao động có nhu cầu gửi đề nghị xác nhận đối tượng được hưởng chính sách vay vốn để trả lương ngừng việc (theo mẫu) gửi UBND cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân).

Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, tổng hợp danh sách trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách, gửi chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và người sử dụng lao động trong danh sách.

Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ vay vốn theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội và Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay.

Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.

Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện đến hết ngày 31/7/2020.

Lưu ý, đến kỳ hạn trả nợ, nếu người sử dụng lao động vay vốn không trả được nợ thì Ngân hàng Chính sách xã hội chuyển toàn bộ số dư nợ còn lại của khoản vay sang nợ quá hạn và áp dụng lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm.

Số tiền lãi quá hạn thu hồi được giảm trừ vào chi phí quản lý của Ngân hàng Chính sách xã hội được ngân sách nhà nước cấp hằng năm.

Sau 3 năm kể từ ngày khoản nợ vay của người sử dụng lao động bị chuyển nợ quá hạn, sau khi đã áp dụng mọi biện pháp mà không thu hồi được nợ và người sử dụng lao động không còn khả năng trả nợ, Ngân hàng Chính sách xã hội tổng hợp, lập hồ sơ xử lý rủi ro theo hướng dẫn và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng hoạt động từ 1/4:
Mức hỗ trợ: 1 triệu đồng/hộ/tháng, tối đa không quá 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6/2020.
Thủ tục bao gồm:
- Hộ kinh doanh có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề nghị về UBND cấp xã xác nhận việc tạm dừng kinh doanh , niêm yết công khai, gửi Chi cục Thuế (5 ngày)
- Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND cấp huyện tổng hợp (2 ngày)
- UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh (3 ngày)
- Chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện (2 ngày)

Hoàng Ngân