Dịch vụ chung cư tối đa là 16.500 đồng/m2

18/06/2014 09:48

Từ ngày 16/6, TP Hà Nội áp dụng khung giá dịch vụ nhà chung cư mới theo quy định của UBND thành phố. 

Từ ngày 16/6, TP Hà Nội áp dụng khung giá dịch vụ nhà chung cư mới theo quy định của UBND thành phố.

TIN LIÊN QUAN


 

dịch vụ chung cư tối đa là 16.500 đồng/m2

Theo đó, nhà chung cư không có thang máy giá tối thiểu là 450 đồng/m2, giá tối đa là 5.000 đồng/m2. Đối với nhà chung cư có thang máy giá tối thiểu là 800 đồng/m2, giá tối đa là 16.500 đồng/m2. Khung giá trên chưa có các dịch vụ cao cấp như tắm hơi, bể bơi, sân tennis…

Ban Quản trị nhà chung cư quyết định giá dịch vụ nhà chung cư; trong trường hợp Ban Quản trị chưa được thành lập thì giá dịch vụ nhà chung cư phải được sự chấp thuận bằng văn bản của trên 50% hộ dân đang sống tại nhà chung cư. Và khi có tranh chấp về giá dịch vụ nhà chung cư thì UBND các quận, huyện, thị xã có quyền phê duyệt. Trường hợp có nguồn thu từ kinh doanh các dịch vụ khác thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư phải được tính để bù đắp chi phí dịch vụ nhà chung cư nhằm mục đích giảm giá dịch vụ nhà chung cư.

H.Q