Dịch vụ hỗ trợ và bồi thường TripCARE

23/10/2017 15:31

Chúng tôi đã lên kế hoạch đi du lịch châu Úc một tuần và đang liên hệ đặt vé máy bay của Vietnam Airlines.

dịch vụ hỗ trợ và bồi thường tripcare

TripCARE mang lại sự an tâm cho quý khách trên mọi hành trình bay tại Việt Nam cũng như toàn cầu

Hỏi: Chúng tôi đã lên kế hoạch đi du lịch châu Úc một tuần và đang liên hệ đặt vé máy bay của Vietnam Airlines. Xin hỏi thông tin dịch vụ hỗ trợ và bồi thường của sản phẩm khi mua kèm sản phẩm du lịch TripCARE đặt cùng vé máy bay. Xin cảm ơn!

Thanh Chương (Bắc Ninh)

Trả lời: Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm bảo hiểm TripCARE!

Vấn đề bạn hỏi xin trả lời như sau: TripCARE là sản phẩm Bảo hiểm Du lịch toàn diện dành cho hành khách của Vietnam Airlines. TripCARE mang lại sự an tâm cho quý khách trên mọi hành trình bay tại Việt Nam cũng như toàn cầu.

TripCARE do Bảo hiểm PVI - Doanh nghiệp Bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam - cung cấp với sự hợp tác của Chubb - Doanh nghiệp Bảo hiểm dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực bảo hiểm du lịch.

Lựa chọn TripCARE, trong trường hợp Quý khách có nhu cầu: Hỗ trợ thông tin về sản phẩm và Đơn bảo hiểm; Hỗ trợ y tế khẩn cấp; Trợ giúp và giải quyết bồi thường; Vui lòng liên lạc với qua hotline: +84 941 555 616, email: bh.support@pvi.com.vn, truy cập https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/plan-book/tripcare- insurance hoặc liên hệ với Công ty Bảo hiểm PVI tại địa phương để được hỗ trợ.

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI