Dịch vụ thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa tàu thuyền (LRIT)

04/12/2018 10:47

Dịch vụ thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa tàu thuyền (LRIT) được Vishipel triển khai cung cấp tới khách hàng.

Dịch vụ thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa tàu thuyền (LRIT) 1

Sơ đồ tổng quan hệ thống LRIT

Vishipel vừa đây đã triển khai cung cấp Dịch vụ thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa tàu thuyền (LRIT) tới khách hàng. Dịch vụ này nhằm để đáp ứng yêu cầu của Công ước SOLAS-74 sửa đổi, bổ sung năm 2006 về việc thiết lập hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa (Hệ thống LRIT) của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) mà Việt Nam là thành viên, cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát vị trí của các tàu thuyền mang cờ quốc gia, phục vụ công tác quản lý chuyên ngành hàng hải, công tác an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường biển.

Để thống nhất trong quy định các yêu cầu chất lượng và phương pháp xác định của dịch vụ thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa tàu thuyền (LRIT), Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã ban hành Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia về Dịch vụ thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa tàu thuyền (LRIT).

Trước đó, ngày 19/5/2006, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã thông qua Nghị quyết MSC.81, bổ sung sửa đổi Công ước SOLAS-74 về việc thiết lập hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT). Hệ thống này cung cấp dịch vụ nhận dạng và theo dõi hành trình tàu biển trên phạm vi toàn cầu, cho phép giám sát vị trí của các tàu treo cờ của quốc gia hoạt động trên mọi vùng biển cũng như thông tin về các tàu dự kiến cập cảng hoặc các tàu chạy trên vùng lãnh hải quốc gia.Quy định có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 và sẽ được áp dụng kể từ lần kiểm tra an toàn thiết bị vô tuyến điện đối với các phương tiện hoạt động trên biển gồm: Các tàu chở khách, bao gồm cả tàu khách cao tốc hoạt động tuyến quốc tế;Các tàu chở hàng, bao gồm cả tàu hàng cao tốc có tổng trọng tải 300 tấn trở lên hoạt động tuyến quốc tế;Các dàn khoan di động xa bờ có khả năng tự di chuyển.

Các loại tàu thuyền bắt buộc phải trang bị thiết bị LRIT bao gồm các tàu đóng từ ngày 31/12/2008 trở đi; hoặccác tàu đóng trước ngày 31/12/2008 có chứng chỉ hoạt động vùng biển A1, A2 và A1, A2, A3 không quá thời điểm đợt khảo sát lắp đặt thiết bị vô tuyến đầu tiên sau ngày 31/12/2008; hoặc các tàu đóng trước ngày 31/12/2008 có chứng chỉ hoạt động vùng biển A1, A2, A3, A4 không quá thời điểm đợt khảo sát lắp đặt thiết bị vô tuyến đầu tiên sau ngày 01/07/2009. (Cần lưu ý rằng: nếu các tàu này hoạt động ở vùng A1, A2, và A1, A2, A3 thì phải đáp ứng yêu cầu (2) trên đây).Đối với những tàu chỉ hoạt động trong vùng A1 có trang bị thiết bị AIS phù hợp với yêu cầu, không phải tuân theo điều khoản này.

Phương Anh