Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2017 dự kiến

09/07/2017 12:58

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2017 dự kiến: Phổ điểm sẽ từ 20-21 trở lên...

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2017 dự kiến 1


Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội (dự kiến) 


Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2017 dự kiến: Năm 2017, Đại học Bách Khoa Hà Nội tuyển hơn 6.000 chỉ tiêu. Nhà trường sẽ chủ trì nhóm xét tuyển miền Bắc gồm 56 trường. Phần mềm xét tuyển được xây dựng giống như của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nghĩa thí sinh trong cùng một nguyện vọng được xét bình đẳng như nhau; thí sinh đã trúng nguyện vọng cao thì các nguyện vọng khác không được xem xét nữa.

Điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển các ngành của Đại học Bách Khoa Hà Nội cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2017 dự kiến 2

 

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2017 dự kiến 3

 

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2017 dự kiến 4

Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chiều 30/7, 56 trường sẽ có mặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội để làm biên bản trước khi đưa toàn bộ dữ liệu lên trên Bộ. Ngày 31/7, hội đồng tuyển sinh của các trường có trách nhiệm công bố danh sách thí sinh trúng tuyển.

Với câu hỏi liên quan đến vấn đề phổ điểm cùng tiêu chí chọn lọc của Đại học Bách khoa Hà Nội, đại diện nhà trường cho biết, phổ điểm trường quan tâm sẽ từ 20-21 trở lên. Ngày 13-14/7, trường sẽ đưa ra ngưỡng điểm đầu vào để thí sinh có thể tham khảo nộp hồ sơ vào các ngành. Thí sinh cần lưu ý, phổ điểm sẽ có sự khác nhau giữa các ngành.

Trường hợp thí sinh đạt ngưỡng điểm nhiều hơn chỉ tiêu nhóm ngành, thí sinh bằng điểm ở cuối danh sách sẽ được áp dụng hai tiêu chí phụ, có sự thay đổi so với năm ngoái. Thứ nhất, tổng điểm ba môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển không nhân hệ số, không cộng điểm ưu tiên. Thứ hai, ưu tiên cho những em cùng tiêu chí thứ nhất, nhưng lựa chọn ở nguyện vọng cao hơn.

Huyền Trang