Điểm chuẩn Đại học GTVT, Đại học Công nghệ GTVT năm 2020

04/10/2020 19:34

Điểm chuẩn Đại học GTVT, Đại học Công nghệ GTVT năm 2020 vừa được công bố.

Ngày 4/10, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải và Đại học GTVT thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ GTVT năm 2020 cơ sở Hà Nội:

Điểm chuẩn Đại học gtvt, Đại học công nghệ gtvt năm 2020
Điểm chuẩn Đại học gtvt, Đại học công nghệ gtvt năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ GTVT năm 2020 cơ sở Vĩnh Phúc:

Điểm chuẩn Đại học gtvt, Đại học công nghệ gtvt năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Công nghệ GTVT năm 2020 (Cơ sở Thái Nguyên):

Điểm chuẩn Đại học gtvt, Đại học công nghệ gtvt năm 2020

Điểm chuẩn Đại học GTVT:

Điểm chuẩn Đại học gtvt, Đại học công nghệ gtvt năm 2020
Điểm chuẩn Đại học gtvt, Đại học công nghệ gtvt năm 2020
Điểm chuẩn Đại học gtvt, Đại học công nghệ gtvt năm 2020
Điểm chuẩn Đại học gtvt, Đại học công nghệ gtvt năm 2020
Điểm chuẩn Đại học gtvt, Đại học công nghệ gtvt năm 2020
Điểm chuẩn Đại học gtvt, Đại học công nghệ gtvt năm 2020
Vũ Vũ