Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM

15/08/2015 10:17

Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM công bố ngưỡng điểm an toàn cho các ngành năm 2015.

Điểm chuẩn Đại học công nghiệp thực phẩm tp.hcm
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Ảnh minh họa

Các thí sinh lưu ý, đây là thông tin được cập nhật đến ngày thống kê; ngưỡng điểm này được tính cho đối tượng thuộc KV3, không thuộc đối tượng ưu tiên.

Theo cập nhật mới nhất từ trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM thì ngành Công nghệ thực phẩm hiện đang đứng đầu bảng ngưỡng điểm an toàn với 19,5 điểm. Tức là thí sinh phải có điểm từ 19,5 trở nên mới có thể trụ vững khi xét tuyển ngành này.

Các ngành như Đảm bảo chất lượng và ATTP, Công nghệ sinh học, Công nghệ kỹ thuật hóa học cũng có ngưỡng điểm an toàn khá cao là 18,5 và 18 điểm.

Chi tiết ngưỡng điểm an toàn của trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM dưới đây:

Điểm chuẩn Đại học công nghiệp thực phẩm tp.hcm
Đại học Công nghiệp thực phẩm TPH.CM công bố mức điểm an toàn cho các ngành năm 2015.
Lê Vũ (Tổng hợp)