Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2021, cao nhất 22,5 điểm

16/09/2021 18:08

Điểm chuẩn Đại học Đồng Nai năm 2021 vừa được công bố với mức điểm dao động từ 19 đến 22,5 điểm.

Điểm chuẩn cao nhất vào trường Đại học Đồng Nai năm 2021 là 22,5 điểm - ngành Sư phạm Tiếng Anh, thấp nhất là 19 điểm ở 3 ngành Giáo dục mầm non, sư phạm lịch sử và sư phạm vật lý.

Điểm chuẩn từng ngành như sau:

Điểm chuẩn Đại học Đồng nai năm 2021, cao nhất 22,5 điểm

Khánh Tường