Điểm chuẩn Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn năm 2019

08/08/2019 22:16

ĐH Khoa học, Xã hội và Nhân văn công bố điểm chuẩn năm 2019 cho 29 ngành học.

Điểm chuẩn các ngành của Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Điểm chuẩn ĐH Khoa học, Xã hội và Nhân văn năm 2019
TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Điểm chuẩn ĐH Khoa học, Xã hội và Nhân văn năm 2019
TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Điểm chuẩn ĐH Khoa học, Xã hội và Nhân văn năm 2019
TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Điểm chuẩn ĐH Khoa học, Xã hội và Nhân văn năm 2019
TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Điểm chuẩn ĐH Khoa học, Xã hội và Nhân văn năm 2019

Tú Uyên