Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2017

31/07/2017 15:18

ĐH Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn ngành cao nhất là ngành Kế toán và Kinh tế quốc tế với 27 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2017 1

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân 2017.

Điểm trúng tuyển cao nhất vào trường Đại học Kinh tế quốc dân là 27 điểm vào 2 ngành: Kinh tế quốc tế và Kế toán.

Điểm trúng tuyển thấp nhất: 23,25 điểm vào 02 ngành: Toán ứng dụng trong kinh tế và Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh và 31 điểm (tiếng Anh hệ số 2) vào Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE).

Ngành có điểm tăng nhiều nhất so với năm 2016 là Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2), tăng 5,57 điểm từ 28,76 lên 34,33 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân 2017 2

 

Huyền Trang