Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2017

31/07/2017 15:06

Năm nay, mức điểm trúng tuyển vào Đại học Thương mại ngành thấp nhất là 22 điểm và ngành cao nhất là 24,5 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2017 1

 

Trường Đại học Thương mại đã công bố điểm trúng tuyển năm 2017. Theo đó, mức điểm trúng tuyển vào trường ngành thấp nhất là 22 điểm và ngành cao nhất là 24,5 điểm.

Dưới đây là mức điểm chuẩn từng ngành của trường:

Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2017 2

 

Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2017 3

 

Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2017 4

 

Thí sinh trúng tuyển là những thí sinh đạt mức điểm theo quy định của Trường theo từng tổ hợp môn xét tuyển và theo từng ngành/chuyên ngành đào tạo.

Đối với từng ngành/chuyên ngành đào tạo: Trường xét tuyển theo nguyên tắc từ điểm cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu. Trong trường hợp tại mức điểm xét tuyển nhất định, số lượng thí sinh trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu được tuyển Trường sử dụng các tiêu chí phụ theo thứ tự để xét tuyển dựa trên kết quả bài thi/môn thi (theo từng tiêu chí) từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu được tuyển như sau:

Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2017 5

 

Huyền Trang