Điểm chuẩn Đại học Vinh 2017: Hầu hết các ngành lấy 15,5 điểm

31/07/2017 10:55

Trường Đại học Vinh vừa công bố điểm chuẩn Đại học 2017 tất cả các nhóm ngành.

Điểm chuẩn Đại học Vinh 2017: Hầu hết các ngành lấy 15,5 điểm 1

Điểm chuẩn Đại học 2017: Trường Đại học Vinh

Trường Đại học Vinh vừa công bố điểm chuẩn Đại học 2017 và số lượng thí sinh trúng tuyển. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là khối ngành sư phạm, những ngành khác có điểm chuẩn giao động từ 15,5 - 20 điểm. Cụ thể: 

Điểm chuẩn Đại học Vinh 2017: Hầu hết các ngành lấy 15,5 điểm 2

 

Điểm chuẩn Đại học Vinh 2017: Hầu hết các ngành lấy 15,5 điểm 3

 

Điểm chuẩn Đại học Vinh 2017: Hầu hết các ngành lấy 15,5 điểm 4