Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2021, cao nhất 28,3 điểm

15/09/2021 18:57

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vừa công bố điểm trúng tuyển vào trường năm 2021. 

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vừa công bố điểm trúng tuyển vào trường năm 2021. Một số ngành có điểm chuẩn tương đối cao như Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với 28,3 điểm; Kinh doanh quốc tế 28,25 điểm; Kiểm toán 28,1 điểm.

Cụ thể:

Điểm chuẩn Đh kinh tế quốc dân năm 2021, cao nhất 28,3 điểm

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2021

Điểm chuẩn Đh kinh tế quốc dân năm 2021, cao nhất 28,3 điểm

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2021

Vũ Vũ