Điểm chuẩn ĐH Nha Trang năm 2020

04/10/2020 18:10

Điểm chuẩn ĐH Nha Trang năm 2020 cao nhất là 23.5 điểm, thấp nhất 15 điểm.

Ngày 4/10, ĐH Nha Trang công bố điểm chuẩn năm 2020. Cụ thế: Cao nhất là chuyên ngành Ngôn ngữ Anh 23 điểm.

Điểm chuẩn Đh nha trang năm 2020
Điểm chuẩn Đh nha trang năm 2020
Điểm chuẩn Đh nha trang năm 2020
Vũ Vũ