Điểm chuẩn dự kiến Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2016

06/07/2016 09:05

Điểm chuẩn dự kiến Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2016 sẽ được cập nhật sớm nhất.

Điểm chuẩn dự kiến Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2016 1

Cập nhật điểm chuẩn dự kiến Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2016.

Theo lịch trình mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra, sau khi tổ chức cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2016 và hoàn thành việc công bố điểm thi cũng như công nhận tốt nghiệp THPT, các trường sẽ công bố điểm chuẩn đợt 1 trước ngày 15/8/2016.

Báo Giao thông sẽ cập nhật sớm nhất điểm chuẩn dự kiến của Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2016 đến quý độc giả.

Xem điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2015:

Điểm chuẩn dự kiến Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2016 2

 

Chỉ tiêu tuyển sinh theo 7 nhóm ngành của Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Nhóm ngành 1: Tổ chức thi tuyển kết hợp xét tuyển

Điểm chuẩn dự kiến Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2016 3

 

 Nhóm ngành 2: Tổ chức thi tuyển kết hợp với xét tuyển.

Điểm chuẩn dự kiến Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2016 4

 

 Nhóm ngành 3: Tổ chức thi tuyển kết hợp với xét tuyển.

Điểm chuẩn dự kiến Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2016 5

 

Nhóm ngành 4: Tổ chức thi tuyển kết hợp với xét tuyển.

Điểm chuẩn dự kiến Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2016 6

 

Nhóm ngành 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia.

Điểm chuẩn dự kiến Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2016 7

 

Nhóm ngành 6: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia.

Điểm chuẩn dự kiến Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2016 8

 

Nhóm ngành 7: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia.

Điểm chuẩn dự kiến Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2016 9

 

Với tổ hợp nhóm ngành năng khiếu từ 1, 2, 3 và 4, trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội tổ chức thi tuyển và xét tuyển để tuyển sinh. 

Với nhóm ngành kinh tế, kỹ thuật hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do trường đại học chủ trì.

Xem thêm video triệt phá đường dây thi hộ tinh vi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016:

Hán Hiển (Tổng hợp)