Điểm chuẩn dự kiến ĐH Mỹ thuật Công nghiệp năm 2017

26/07/2017 21:28

Điểm chuẩn thấp nhất vào ĐH Mỹ thuật Công nghiệp là ngành Thiết kế Công nghiệp với 15,5 điểm.

Điểm chuẩn dự kiến ĐH Mỹ thuật Công nghiệp năm 2017 1

Điểm chuẩn dự kiến trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp năm 2017.

ĐH Mỹ thuật Công nghiệp vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh hệ đại học chính quy. Trường cũng nêu công thức xét tuyển áp dụng cụ thể.

Trong đó, điểm chuẩn của phương thức xét điểm thi THPT quốc gia (dự kiến) và xét điểm học bạ (chính thức).

Theo quy chế phần mềm tuyển sinh đã được xác định công thức xét tuyển áp dụng vào Đại học Mỹ thuật Công nghiệp như sau:

Điểm xét tuyển = {Điểm môn văn hóa x hệ số 1 + Điểm môn Bố cục màu x hệ số 2 + Điểm môn hình họa x hệ số 3} x 3/5 + Điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm chuẩn trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp năm 2017 như sau:

Điểm chuẩn dự kiến ĐH Mỹ thuật Công nghiệp năm 2017 2

 

Điểm chuẩn dự kiến ĐH Mỹ thuật Công nghiệp năm 2017 3