Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2021

15/09/2021 20:40

Học viện Ngân hàng vừa công bố điểm chuẩn năm 2021 với mức điểm từ 24,3 đến 27,55 điểm.

Học viện Ngân hàng vừa công bố điểm chuẩn năm 2021 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT.

Điểm chuẩn dao động từ 24,3 đến 27,55 điểm.

Điểm chuẩn chi tiết các ngành:

Điểm chuẩn học viện ngân hàng năm 2021

Điểm chuẩn học viện ngân hàng năm 2021

Vũ Vũ