Điểm chuẩn Học viện Quân y 2017

30/07/2017 20:07

Học viện Quân y công bố điểm trúng tuyển năm 2017 với mức điểm cao nhất là 30 điểm.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Điểm chuẩn Học viện Quân y 2017.

Học viện Quân y, với khối A0, với nữ khu vực miền Nam, điểm trúng tuyển là 30 điểm, miền Bắc là 29,5. Khối B0, điểm trúng tuyển với nữ khu vực miền Bắc cũng lên tới 30 điểm, miền Nam là 29 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể từng đối tượng của Học viện Quân y như sau:

Tổ hợp A00

     

Thí sinh Nam miền Bắc

A00

29.00

Thí sinh mức 29,00 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 9,60. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 9,00. Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa  ≥ 9,50.

Thí sinh Nam miền Nam

27.25

Thí sinh mức 27,25 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 8,80. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 8,75.

Thí sinh Nữ miền Bắc

29.50

 

Thí sinh Nữ miền Nam

30.00

 

Tổ hợp B00

     

Thí sinh Nam miền Bắc

B00

27.75

Thí sinh mức 27,75 điểm: Điểm môn Sinh  ≥ 9,50.

Thí sinh Nam miền Nam

27.00

Thí sinh mức 27,00 điểm: Điểm môn Sinh  ≥ 9,00.

Thí sinh Nữ miền Bắc

30.00

 

Thí sinh Nữ miền Nam

29.00

Thí sinh mức 29,00 điểm: Điểm môn Sinh  ≥ 9,00.