Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2017

01/08/2017 13:07

Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn vào các ngành đào tạo ĐH chính quy, trong đó, ngành thấp nhất lấy 22,25 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2017 1

Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2017.

Học viện Tài chính thông báo điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2017 (diện xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT) như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ

Điểm tiêu chí phụ

Thứ tự nguyện vọng

 

52220201

Ngôn ngữ Anh

D01

31.92

8.2

1-3

 

52310101

Kinh tế

A01, D01

23.00

8.0

1-3

 

52340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, D01

24.50

8.4

1-2

 

52340201

Tài chính ngân hàng

A00, A01

22.50

7.2

1-4

 

52340201D

Tài chính ngân hàng

D01

22.50

7.8

1-5

 

52340301

Kế toán

A00, A01

25.00

8.4

1-3

 

52340301D

Kế toán

D01

24.50

8.4

1-1

 

52340405

Hệ thống thông tin quản lý

A00, A01

22.25

7.0

1-4

 

52340405D

Hệ thống thông tin quản lý

D01

29.92

8.0

1-6

Cách tính điểm xét tuyển:

Đối với ngành Ngôn ngữ Anh (tổ hợp D01, Tiếng Anh là môn chính) và ngành Hệ thống  thông tin quản lý (tổ hợp D01, Toán là môn chính): Điểm xét tuyển = [(Môn chính x hệ số 2 + Môn 2 + Môn 3), làm tròn đến 0,25] + [Điểm ƯT (KV, ĐT) × 4/3, làm tròn đến 2 chữ số thập phân];

Đối với các ngành còn lại (gồm cả ngành Hệ thống thông tin tổ hợp A00, A01): Điểm xét tuyển = [(Môn 1 + Môn 2 + Môn 3), làm tròn đến 0,25] + Điểm ƯT (KV, ĐT). Tiêu chí phụ:

Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu ngành xét tuyển, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo các tiêu chí phụ (hoặc điều kiện phụ) lần lượt như sau: Điểm môn tiếng Anh đối với ngành Ngôn ngữ Anh, điểm môn Toán đối với các ngành còn lại; Thứ tự nguyện vọng của thí sinh.

Huyền Trang