Điểm chuẩn khối các trường ĐH Y dược năm 2020

05/10/2020 16:09

Khối các trường ĐH Y dược năm 2020 công bố điểm chuẩn năm 2020, dao động từ 17,5 đến 28,5 điểm.

Trường ĐH Y dược - ĐH Huế năm 2020: Điểm chuẩn các ngành dao động từ 17,15 đến 27,55.

Điểm chuẩn khối các trường Đh y dược năm 2020

Điểm chuẩn Trường ĐH Y dược Thái Nguyên: Điểm chuẩn các ngành dao động từ 20,9 đến 26,40.

Điểm chuẩn khối các trường Đh y dược năm 2020

Điểm chuẩn ĐH Y dược Cần Thơ: Điểm chuẩn các ngành 25,5 và 26,05.

Điểm chuẩn khối các trường Đh y dược năm 2020

Điểm chuẩn ĐH Y dược Hải Phòng: Điểm chuẩn các ngành dao động 22,35 đến 25,75.

Điểm chuẩn khối các trường Đh y dược năm 2020

Điểm chuẩn ĐH Y dược TP HCM năm 2020: Điểm chuẩn các ngành dao động từ 19 đến 28,45.

Điểm chuẩn khối các trường Đh y dược năm 2020
Điểm chuẩn khối các trường Đh y dược năm 2020
Vũ Vũ