Điểm chuẩn trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021

16/09/2021 09:07

Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2021 công bố điểm chuẩn năm 2021, cao nhất là 26,10 điểm vào ngành đào tạo Marketing...

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn cho 39 nhóm ngành đào tạo năm 2021.

Trong đó đáng lưu ý điểm trúng tuyển của các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành là bằng nhau. Tiêu chí phụ chỉ sử dụng khi thí sinh có điểm xét tuyển đúng bằng điểm trúng tuyển.

Các ngành: Thiết kế thời trang, Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc chỉ sử dụng tiêu chí phụ là Thứ tự nguyện vọng.

Điểm chuẩn trường Đại học công nghiệp hà nội năm 2021

Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2021

Điểm chuẩn trường Đại học công nghiệp hà nội năm 2021

Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp HN năm 2021.jpg

Điểm chuẩn trường Đại học công nghiệp hà nội năm 2021

Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp HN

Điểm chuẩn trường Đại học công nghiệp hà nội năm 2021

Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp HN

Điểm chuẩn trường Đại học công nghiệp hà nội năm 2021

Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp Hà Nội

Vũ Vũ