Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 các tỉnh vừa công bố

04/07/2022 09:57

Thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 các tỉnh công bố ngày 29/6 gồm Hải Phòng, Đồng Tháp, Vĩnh Long...

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Hải Phòng

Sáng nay (4/7), Sở GD&ĐT Hải Phòng đã chính thức công bố điểm chuẩn trường THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng năm 2022.

Theo đó, điểm chuẩn vào lớp Tiếng Anh chuyên cao nhất với 39.2 điểm. Tiếp sau đó là lớp Ngữ văn chuyên với 37,55 điểm.

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 các tỉnh vừa công bố

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2022

Điểm chuẩn vào lớp 10 Đồng Tháp

Sở GD&ĐT Đồng Tháp cũng vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT, lớp 10 chuyên năm học 2022 - 2023 như sau:

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 các tỉnh vừa công bố

Kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Thời gian trường THCS-THPT, THPT, THPT chuyên, trả hồ sơ của học sinh từ ngày 02/7/2022 đến ngày 11/7/2022. Đối với học sinh không trúng tuyển vào trường THPT chuyên, nhưng đỗ vào lớp 10 THPT, học sinh sẽ nhận lại hồ sơ tại trường THPT chuyên và nộp cho trường THPT nơi học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10, thời gian từ ngày 02/7/2022 đến hết ngày 11/7/2022.

Đối với học sinh không trúng tuyển vào trường THPT theo nguyện vọng 1, nhưng đỗ nguyện vọng 2, học sinh sẽ nhận lại hồ sơ tại trường THPT (nơi đăng ký nguyện vọng 1) và nộp cho trường THPT nơi học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 (trúng tuyển nguyện vọng 2), thời gian từ ngày 02/7/2022 đến hết ngày 11/7/2022.

Đối với học sinh không trúng tuyển cả 2 nguyện vọng đến trường THCS nơi học sinh đã học lớp 9 năm học 2021 – 2022 để nhận lại hồ sơ theo lịch thông báo của trường THCS.

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 các tỉnh vừa công bố

Điểm chuẩn Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu - Lớp chuyên

Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu - Lớp không chuyên: Tuyển 02 lớp không chuyên 80 học sinh có điểm xét tuyển từ 26,875 trở lên.

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 các tỉnh vừa công bố

Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu - Lớp chuyên

Trường THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu - Lớp không chuyên: Tuyển 02 lớp không chuyên 76 (bảy mươi sáu) học sinh có điểm xét tuyển từ 20,250 trở lên.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Cà Mau

Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển - TP Cà Mau vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022 - 2023. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là 32.4 điểm.

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2022 các tỉnh vừa công bố

Điểm chuẩn THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển - Cà Mau năm 2022

Ngọc Châu