Điểm danh loạt công ty điện thuộc EVN sẽ thoái vốn nhà nước

30/04/2019 10:13

Hàng loạt công ty điện thuộc hệ thống của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ được thoái vốn trong năm nay.

Điểm danh loạt công ty điện thuộc evn sẽ thoái vốn nhà nước
EVN sẽ thoái vốn tại một loạt công ty trong hệ thống. Ảnh minh họa

EVN cho biết, trong quý 2/2019 sẽ phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các Bộ ngành để hoàn thành công tác quyết toán chi phí cổ phần hóa EVNGENCO3 và bàn giao vốn, tài sản sang Công ty cổ phần.

Trước đó, theo chỉ thị số 66 ngày 20/2/2019 về kế hoạch công tác sắp xếp, tái cơ cấu, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn năm 2019, EVN cũng cho biết trong tháng 2 đã xây dựng danh mục, lộ trình thoái vốn của EVNGENCO3 tại các công ty cổ phần không nằm trong chiến lược phát triển để lành mạnh hóa tài chính.

EVN cũng sẽ tìm kiếm nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia đầu tư vốn vào đơn vị này, giảm dần tỷ lệ nắm giữ của EVN tại EVNGENCO3 xuống dưới mức chi phối.

Đối với EVNGENCO1 và 2, EVN đang xây dựng phương án thoái một phần hoặc toàn bộ cổ phần của EVNGECO1 tại các công ty cổ phần: Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Phát triển điện lực Việt Nam và Nhiệt điện Quảng Ninh.

Riêng tại Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh, EVN yêu cầu người đại diện vốn của EVNGENCO1 phải khẩn trương có giải pháp tái cơ cấu khoản vay của đơn này để đủ điều kiện thoái vốn và phải hoàn thành việc thoái vốn trong năm 2019 này.

Cũng thoái vốn, EVN sẽ hoàn thành công tác thẩm định giá lần 2 và tổ chức thoái vốn của EVN tại 5 Công ty Cổ phần là Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực, Công ty Tài chính cổ phần Điện lực, các Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, 4 và Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình. Năm đơn vị này đã được EVN thông báo kế hoạch thoái vốn từ quý 3/2018.

EVN cũng sẽ chuyển nhượng vốn tại 3 Công ty cổ phần là Công ty Tài chính cổ phần điện lực; Tổng công ty thiết bị Đông Anh - CTCP và Công ty phong điện Bình Thuận.

Trong năm nay, EVN còn chuyển nhượng vốn tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 3, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 4.

Như vậy, trong năm nay và giai đoạn đến 2020, EVN sẽ cổ phần hóa, thoái vốn tại hàng loạt đơn vị trong hệ thống.

C.Sơn