Điểm mặt “anh hào” trong đội bay của Vietnam Airlines

26/12/2016 09:42

Trong 3 năm từ 2014-2016, Vietnam Airlines đã đưa 2 loại máy bay Fokker và ATR72 ra khỏi đội bay của hãng.

Ngân Anh