Điểm sàn đăng ký xét tuyển Đại học Sư phạm TP.HCM năm 2018

19/07/2018 15:10

Trường đại học sư phạm TP.HCM vừa công bố mức điểm sàn xét tuyển năm 2018 là từ 16 đến 20 điểm.

Điểm sàn đăng ký xét tuyển Đại học sư phạm tp.hcm năm 2018

Trường đại học Sư phạm TP.HCM vừa công bố mức điểm sàn xét tuyển năm 2018

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ đại học chính quy năm 2018 của Trường.

Các thí sinh đã tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 có tổng điểm ba môn theo tổ hợp xét tuyển qui định trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2018 của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo bảng sau (bao gồm cả điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo) được quyền đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các ngành tương ứng của trường Đại học học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm sàn năm 2018 của Đại học Sư phạm TP.HCM cụ thể như sau:

Điểm sàn đăng ký xét tuyển Đại học sư phạm tp.hcm năm 2018

Điểm sàn đăng ký xét tuyển Đại học Sư phạm TP.HCM năm 2018

Ngọc Châu