Điểm sàn nhận hồ sơ của Học viện Ngân hàng 2017

13/07/2017 11:07

Học viện Ngân hàng nhận hồ sơ xét tuyển từ 15,5 điểm.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Học viện Ngân hàng nhận hồ sơ xét tuyển từ 15,5 điểm.

Hội đồng tuyển sinh Học viện Ngân hàng thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả thi trung học phổ thông Hệ đại học chính quy năm 2017 như sau:

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Điểm nhận hồ sơ hệ đại học chính quy năm 2017 của học viện Ngân hàng.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả thi trung học phổ thông Hệ đại học chính quy năm 2017 của Học viện Ngân hàng tại Phú Yên và Bắc Ninh:

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

 

Điểm nhận hồ sơ hệ đại học chính quy năm 2017 của học viện Ngân hàng tại Phú Yên và Bắc Ninh.

Huyền Trang (TH)