Điểm sàn nhận hồ sơ của Học viện Ngân hàng 2017

13/07/2017 11:07

Học viện Ngân hàng nhận hồ sơ xét tuyển từ 15,5 điểm.

Điểm sàn nhận hồ sơ của Học viện Ngân hàng 2017 1

Học viện Ngân hàng nhận hồ sơ xét tuyển từ 15,5 điểm.

Hội đồng tuyển sinh Học viện Ngân hàng thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả thi trung học phổ thông Hệ đại học chính quy năm 2017 như sau:

Điểm sàn nhận hồ sơ của Học viện Ngân hàng 2017 2

Điểm nhận hồ sơ hệ đại học chính quy năm 2017 của học viện Ngân hàng.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả thi trung học phổ thông Hệ đại học chính quy năm 2017 của Học viện Ngân hàng tại Phú Yên và Bắc Ninh:

Điểm sàn nhận hồ sơ của Học viện Ngân hàng 2017 3

 

Điểm nhận hồ sơ hệ đại học chính quy năm 2017 của học viện Ngân hàng tại Phú Yên và Bắc Ninh.

Huyền Trang (TH)