Điểm sàn xét tuyển năm 2018 của Đại học Dược Hà Nội

17/07/2018 16:23

Đại học Dược Hà Nội vừa thông báo, mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển năm 2018 là 20 điểm.

Điểm sàn xét tuyển năm 2018 của Đại học dược hà nội

Điểm sàn xét tuyển năm 2018 của Đại học Dược Hà Nội là 20 điểm

Đại học Dược Hà Nội vừa thông báo, mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2018 của trường là 20 điểm. Điểm sàn được quy định là tổng điểm 3 môn thi THPT Quốc gia Toán, Vật lý và Hóa học, được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Trong trường hợp cần thiết, sau khi xác định tổng điểm chuẩn trúng tuyển mà số thí sinh trong danh sách đạt điểm chuẩn vượt trên chỉ tiêu đã xác định thì Hội đồng tuyển sinh của trường thực hiện xét tuyển các thí sinh có tổng điểm tổ hợp bằng nhau ở cuối danh sách theo tiêu chí bổ sung để lấy đủ chỉ tiêu.

Cụ thể, tiêu chí bổ sung là thí sinh có điểm môn thi Hóa học cao hơn sẽ trúng tuyển.

Sau khi xét tiêu chí bổ sung trên mà vẫn chưa xác định được điều kiện trúng tuyển, Hội đồng tuyển sinh sẽ thực hiện xét tuyển theo tiêu chí bổ sung tiếp theo là thí sinh có điểm bài thi Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Điểm sàn xét tuyển năm 2018 của Đại học dược hà nội

Đại học Dược Hà Nội tuyển 730 chỉ tiêu năm 2018.

Ngọc Châu