Điểm sàn xét tuyển vào 19 trường quân đội mới nhất

15/07/2017 07:45

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển của các trường khối quân đội năm 2017 dao động từ 15,5 tới 24 điểm.

Điểm sàn xét tuyển vào 19 trường quân đội mới nhất 1

19 trường quân đội thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng có thông báo về mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng các trường quân sự năm 2017. 

Théo đó, mức điểm nhận hồ sơ của 19 trường đại học khối quân sự dao động từ 15,5 đến 24 điểm tùy từng trường.

Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào 19 trường Đại học khối Quân đội:

Điểm sàn xét tuyển vào 19 trường quân đội mới nhất 2

 

Điểm sàn xét tuyển vào 19 trường quân đội mới nhất 3

 

 Cụ thể:

Học viện Kỹ thuật quân sự có mức điểm nhận hồ sơ với tổ hợp A00 và A01 ở khu vực miền Bắc 22 điểm đối với nam, 24 điểm đối với nữ, ở khu vực miền Nam 20 điểm đối với nam, 23 điểm đối với nữ.

Mức điểm nhận hồ sơ Học viện Quân y là 20 cho cả 2 tổ hợp A00 và B00.

Mức điểm nhận hồ sơ Học viện Khoa học quân sự các tổ hợp A00, A01 là 19 điểm với khu vực miền Bắc. Khu vực miền Nam thấp hơn 1 điểm.Đối với các tổ hợp D01, D02, D04, khu vực miền Bắc có mức điểm nhận hồ sơ là 19 điểm đối với nam và 24 điểm với nữ. Khu vực miền Nam có mức điểm 18 với nam và 24 với nữ.

Mức điểm nhận hồ sơ Học viện Biên phòng thí sinh miền Bắc là 19 điểm với tổ hợp A01 và C00. Ở khu vực miền Nam, mức điểm thấp hơn 1 điểm.

Mức điểm nhận hồ sơ Học viện Hậu cần tổ hợp A00, A01 khu vực miền Bắc là 19 điểm. Khu vực miền Nam thấp hơn 1 điểm.

Mức điểm nhận hồ sơ Học viện Phòng không Không quân: Đối với ngành kỹ sư hàng không là 19 điểm với tổ hợp A00, A01 khu vực miền Bắc. Đối với khu vực miền Nam, mức điểm thấp hơn 1 điểm, là 18 điểm.Với ngành chỉ huy tham mưu phòng không không quân và tác chiến điện tử, tổ hợp A00, A01 khu vực miền Bắc là 18 điểm. Khu vực miền Nam với 2 tổ hợp này là 17 điểm.

Mức điểm nhận hồ sơ Học viện Hải quân 18 điểm.

Mức điểm nhận hồ sơ Học viện sĩ quan chính trị, tổ hợp A00 và D01 18 điểm với khu vực miền Bắc. Khu vực miền Nam thấp hơn 1 điểm.

Riêng với tổ hợp C00, mức điểm nhận hồ sơ là 19 điểm đối với khu vực miền Bắc. Khu vực miền Nam là 18 điểm.

Mức điểm nhận hồ sơ Trường Sĩ quan lục quân 2 (2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quân khu 4, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9), với tổ hợp A00 là 17 điểm.

Mức điểm nhận hồ sơ Trường Sĩ quan pháo binh, tổ hợp A00 khu vực miền Bắc là 20 điểm. Khu vực miền Nam là 16 điểm.

Mức điểm nhận hồ sơ Trường Sĩ quan Công binh tổ hợp A00, A01 khu vực miền Bắc là 20 điểm đối với miền Bắc. Khu vực miền Nam mức điểm là 18 điểm.

Mức điểm nhận hồ sơ Trường Sĩ quan Thông tin 19 điểm tất cả các tổ hợp, khu vực.

Mức điểm nhận hồ sơ Trường Sĩ quan Không quân đối với hệ đại học, tổ hợp A00 là 18 điểm khu vực miền Bắc và 16 điểm khu vực miền Nam.Đối với hệ cao đẳng, trường cũng có mức điểm nhận hồ sơ tương tự hệ đại học.

Mức điểm nhận hồ sơ Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp tổ hợp A00 là 19 điểm khu vực miền Bắc và 16 điểm khu vực miền Nam.

Mức điểm nhận hồ sơ Trường Sĩ quan Đặc công 19 điểm với tổ hợp A00, A01 khu vực miền Bắc. Khu vực miền Nam có mức điểm là 18 điểm.

Mức điểm nhận hồ sơ Trường Sĩ quan Phòng hóa 17 điểm với tổ hợp A00 khu vực miền Bắc. 15,5 điểm với khu vực miền Nam.

Mức điểm nhận hồ sơ Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự 20 điểm cho tất cả các tổ hợp, khu vực.

Mức điểm nhận hồ sơ Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội (hệ cao đẳng) nhận hồ sơ từ 12 điểm đối với tổ hợp C00 với cả 2 khu vực.

Thạch Thảo