Điểm sàn xét tuyển Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2018

17/07/2018 16:05

Viện Đại học Mở Hà Nội vừa công bố điểm sàn xét tuyển năm 2018.

Điểm sàn xét tuyển viện Đại học mở hà nội năm 2018

Điểm sàn xét tuyển Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2018

Sáng 17/7/2018 Hội đồng tuyển sinh Viện Đại học Mở Hà Nội đã họp và thống nhất Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học cao đẳng năm 2018 (điểm sàn). Những thí sinh đạt mức điểm sàn trở lên được quyền đăng ký xét tuyển vào Viện Đại học Mở Hà Nội.

Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào chính quy năm 2018 của Viện Đại học Mở Hà Nội cụ thể như sau:

Điểm sàn xét tuyển viện Đại học mở hà nội năm 2018

Điểm sàn xét tuyển Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2018

Mức điểm trên là điểm của học sinh phổ thông ở KV3, các khu vực và nhóm đối tượng ưu liên khác tương ứng giảm 0,25 và 1,0 điểm; Môn văn hóa tính hệ số 1, môn năng khiếụ vỗ tính hệ số 2.

Thí sinh có tổng điểm 3 môn (không có môn nào trong THXT có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống) đạt mức Điểm sàn trở lên được đăng ký xét tuyên vào Viện đại học Mở Hà Nội.

Ngọc Châu