Điểm thi THPT 2016 cụm thi Đại học Kinh tế TP.HCM

20/07/2016 12:09

Ngày 19/7, Đại học Kinh tế TP.HCM đã chính thức công bố điểm thi THPT Quốc gia 2016 tại cụm số 53.

Điểm thi THPT 2016 cụm thi Đại học Kinh tế TP.HCM 1

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia tại cụm số 53 do Đại học Kinh tế TP.HCM chủ trì.

Cụm thi Đại học Kinh tế TP.HCM đã chính thức công bố điểm thi THPT Quốc gia 2016 tại cụm thi ĐH số 53 do trường chủ trì.

Thí sinh có thể truy cập vào địa chỉ: http://tracuudiem.ueh.edu.vn/ sau đó nhập số báo danh và mã xác nhận để tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2016.

Năm 2016, Đại học Kinh tế TP.HCM tiến hành xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2016 do các Cụm thi do Trường đại học chủ trì.

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường chỉ tuyển sinh trình độ đại học, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

- Các chuyên ngành xét tuyển theo điểm chuẩn trúng tuyển riêng, sinh viên học theo chuyên ngành trúng tuyển, cụ thể các chuyên ngành sau:

+ Các chuyên ngành Kinh tế học, Kinh tế chính trị, Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc ngành Kinh tế: Các môn xét tuyển hệ số 1, chỉ tiêu mỗi chuyên ngành là: 50. Các chuyên ngành Kinh tế chính trị, Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn có mức thu học phí bằng 50% mức học phí chung.

+ Các chuyên ngành Toán tài chính, Thống kê kinh doanh, Hệ thống thông tin kinh doanh thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý: môn xét tuyển Toán hệ số 2. Chỉ tiêu mỗi chuyên ngành là 50.

Các chuyên ngành Toán tài chính, Thống kê kinh doanh có mức thu học phí bằng 50% mức học phí chung.

+ Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại thuộc ngành Ngôn ngữ Anh: môn xét tuyển Tiếng Anh hệ số 2. Chỉ tiêu chuyên ngành Tiếng Anh thương mại là 100.

- Các ngành, chuyên ngành đào tạo còn lại (ngoài các chuyên ngành xét tuyển theo điểm chuẩn trúng tuyển riêng) xét tuyển theo điểm chuẩn trúng tuyển chung. Tất cả các môn xét tuyển hệ số 1. Tổng chỉ tiêu các ngành, chuyên ngành này là 4.100. 

 Xem thêm video:

Hán Hiển