Điểm thi THPT 2016 cụm thi Đại học Sư phạm (ĐH Đà Nẵng)

21/07/2016 06:55

Đại học Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) đã chính thức công bố điểm thi THPT Quốc gia 2016 tại cụm số 42.

Điểm thi THPT 2016 cụm thi Đại học Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) 1

Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia tại cụm số 42 do Đại học Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) chủ trì.

Cụm thi Đại học Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) đã chính thức công bố điểm thi THPT Quốc gia 2016 tại cụm thi ĐH số 42 do trường chủ trì.

Thí sinh có thể truy cập vào địa chỉ: http://quangngai.ued.edu.vn/ sau đó nhập số báo danh và mã xác nhận để tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2016.

Năm 2016, Đại học Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) tiến hành xét tuyển trên cơ sở kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2016 do các Cụm thi do Trường đại học chủ trì.

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Điểm xét trúng tuyển theo ngành.

- Phương thức TS: theo 02 hình thức

+ Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Tuyển sinh riêng (xem thông tin trong đề án TSR của ĐHĐN)

* Ngành Giáo dục Mầm non

* Ngành Sư phạm Âm nhạc

(Môn năng khiếu do ĐHĐN ra đề và tổ chức thi)

- Các thông tin khác:

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành và quy định của ĐHĐN.

+ Học phí: theo số tín chỉ thực học/học kỳ.

+ Thông tin chi tiết tại trang web: http://tuyensinh.ued.udn.vn/

Xem thêm video: