Điểm thi THPT Quốc gia 2018 bất thường ở nhiều tỉnh