Điểm xét tuyển bổ sung 2018 của Đại học Tôn Đức Thắng

09/08/2018 10:16

Trường đại học Tôn Đức Thắng vừa công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung năm 2018.

Điểm xét tuyển bổ sung 2018 của Đại học Tôn Đức Thắng 1

Điểm xét tuyển bổ sung 2018 của Đại học Tôn Đức Thắng

Trường đại học Tôn Đức Thắng vừa công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung năm 2018 theo 2 phương thức cụ thể như sau:Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng dự kiến xét tuyển bổ sung đại học chương trình tiêu chuẩn học 2 năm đầu tại cơ sở của Trường như sau:

1. Đối tượng

- Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và có kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 (PT1)

- Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2018 đăng ký xét tuyển theo kết quả học tập THPT (PT2)

2. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh chọn một trong hai phương thức xét tuyển (PT1 hoặc PT2) và phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của từng ngành như sau:

Điểm xét tuyển bổ sung 2018 của Đại học Tôn Đức Thắng 2

Điểm xét tuyển bổ sung 2018 của Đại học Tôn Đức Thắng

Mai Anh