Diễn biến bất ngờ vụ bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén

15/11/2016 05:37

Cuộc thương lượng bồi thường oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén lần thứ 5 vẫn chưa thống nhất được tiếng nói chung.

Diễn biến bất ngờ vụ bồi thường cho ông Huỳnh Văn Nén 1

Cuộc thương lượng bồi thường oan sai lần thứ 5 vẫn chưa có tiếng nói chung.

Ngày 14/11, sau một ngày thương lượng, TAND tỉnh Bình Thuận chỉ mới đồng ý bồi thường số tiền trên 5 tỉ đồng cho ông Huỳnh Văn Nén. Thế nhưng cuộc thương lượng đã bất thành do ông Huỳnh Văn Nén và ông Huỳnh Văn Truyện (cha ông Nén) và người thân trong gia đình với TAND tỉnh Bình Thuận vẫn chưa có tiếng nói chung.

Tại cuộc thương lượng lần thứ 4 vào ngày 14/10/2016, TAND tỉnh Bình Thuận đã hủy bỏ kết quả trước đó mà tòa đã thỏa thuận bồi thường cho vụ án Huỳnh Văn Nén là 10 tỷ đồng.Tuy nhiên, sau đó TAND tỉnh Bình Thuận bất ngờ hạ xuống còn 2,653 tỷ đồng tiền bồi thường. Bức xúc trước sự việc bất thường, ông Huỳnh Văn Truyện và ông Huỳnh Văn Nén đã làm đơn cầu cứu khẩn cấp gửi đến các cấp có thẩm quyền.

Xem thêm video:

Vĩnh Phú