Điện chia buồn

18/05/2014 09:47

Đây là tổn thất vô cùng to lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và là mất mát không thể bù đắp được của gia quyến các đồng chí gặp nạn...

Toàn văn bức điện như sau:

“Chúng tôi vô cùng thương tiếc được tin các đồng chí: Đuông-chay Phi-chít, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Thoong-băn Sẻng-a-phon, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ An ninh; đồng chí Chương Xổm-bun-khẳn, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương; đồng chí Xu-căn Mạ-hả-lạt, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư - Đô trưởng Viêng-chăn cùng một số cán bộ đã không may gặp nạn và đột ngột từ trần trên đường đi công tác.

Đây là tổn thất vô cùng to lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và là mất mát không thể bù đắp được của gia quyến các đồng chí gặp nạn. Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam mất đi những người đồng chí, người bạn gắn bó thân thiết, đã luôn quan tâm và tích cực góp phần vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin gửi tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và gia quyến của các đồng chí Đuông-chay Phi-chít, Thoong-băn Sẻng-a-phon, Chương Xổm-bun-khẳn, Xu-căn Mạ-hả-lạt và các cán bộ gặp nạn lời chia buồn sâu sắc nhất.    

Chúng tôi tin tưởng rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em sẽ sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát to lớn này, tiếp tục công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”.

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2014

 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

 

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam