Diện mạo mới giao thông Hà Nội

02/05/2016 10:32

Những con đường hiện đại kết nối liên vùng, hệ thống đường sắt đô thị đang thành hình, hệ thống buýt nhanh...

Thiện Anh