Núp bóng trang trại làm điện mặt trời

Điện dư thừa, sao chưa giảm giá?

Hiện nay nguồn điện dồi dào, thậm chí dư thừa, ngành điện cần xem xét giảm giá bán điện để kích cầu tiêu thụ và đảm bảo công bằng...