Điều chỉnh, bổ sung bãi thải phục vụ thi công dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn

31/08/2020 22:21

Ngày 31/8, huyện Hải Lăng cho biết, vừa có văn bản gửi tỉnh Quảng Trị về việc điều chỉnh, bổ sung bãi thải thi công dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn.

Điều chỉnh, bổ sung bãi thải phục vụ thi công dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn 1
Đoạn tuyến dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn phía Nam tỉnh Quảng Trị đang được nhà thầu thi công. Ảnh chụp ngày 7/7/2020

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giải quyết một số trường hợp phát sinh trong công tác GPMB dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua tỉnh Quảng Trị, UBND huyện Hải Lăng đã tổ chức phiên làm việc với Sở TN&MT, Sở GTVT, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh và UBND các xã, thị trấn.

Huyện Hải Lăng cũng đã chỉ đạo Phòng TN&MT chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - hạ tầng, UBND các xã Hải Chánh, Hải Sơn, Hải Trường, Hải Lâm và UBND thị trấn Diên Sanh và đại diện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, các đơn vị thi công dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua huyện Hải Lăng tiến hành kiểm tra thực tế.

Theo đó, có 7 bãi thải đã được thỏa thuận, đề nghị điều chỉnh và 3 bãi thải xin bổ sung. Các bãi thải đã được thỏa thuận, điều chỉnh gồm: Bãi thải BT18, BT24, BT25, BT26, BT27, BT28 và BT29, thuộc địa bàn các xã Hải Trường, Hải Chánh và Hải Sơn.

Trong đó, bãi thải BT18 có sức chứa 1.560.000m3, hiện trạng vị trí này không đổ thải do đoạn đường tỉnh ĐT582 đến bãi thải có nhiều hộ dân sinh sống, xe vận chuyển sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường cũng như phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến.

Bãi thải BT24 có sức chứa 500.000m3, đã đổ thải khoảng 100.000m3 của các nhà thầu thi công đoạn tuyến từ Km 29+ 450 – Km 31+909, hiện xin điều chỉnh phạm vi đổ thải sang vị trí mới để không ảnh hưởng đến an toàn đường dây điện 500kV.

Cụ thể, chuyển sang vị trí mở rộng BT24-Mr và bổ sung 1 vị trí mới BT24-BS. Vị trí mở rộng phạm vi bãi thải BT24 có sức chứa 500.000m3, diện tích 4,5ha, dự kiến phục vụ cho công tác đổ thải thi công đoạn Km 28+040 – Km 31+909.

Bãi thải BT25 tại Km 30+150 phía trái tuyến CL-LS có sức chứa 100.000m3, diện tích 2ha, hiện trạng chưa đổ thải do chưa thỏa thuận được với chủ đất, xin chuyển sang đổ thải tại vị trí mới tại Km 29+700 phía phải tuyến.

Điều chỉnh, bổ sung bãi thải phục vụ thi công dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn 2
Đoạn tuyến đầu tiên tại 2 gối thầu xây lắp dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn khởi công đầu tiên qua tỉnh Quảng Trị đã được thi công cấp phối đá dăm

Bãi thải BT26 nhà thầu đang đổ thải để thi công đoạn từ Km 31+909 – Km 43+558 của gói thầu XL03 và xin mở rộng thêm diện tích đổ thải từ 1,8ha lên 2,6ha và trữ lượng đổ thải từ 80.000m3 lên 121.000m3.

Bãi thải BT27 nhà thầu đang đổ thải để thi công đoạn từ Km 31+909 – Km 43+558, kiến nghị mở rộng diện tích đổ thải từ 1,3ha lên 5,8ha và trữ lượng đổ thải từ 72.000m3 lên 322.000m3.

Bãi thải BT28 nhà thầu thi công đang đổ thải để thi công đoạn từ Km 34+558 – Km 36, kiến nghị mở rộng phạm vi đổ thải vị trí này từ 1,5ha lên 1,9ha và trữ lượng đổ thải từ 72.000m3 lên 118,081m3.

Bãi thải BT29 nhà thầu đang đổ thải để thi công đoạn Km 34+558 – Km 36, kiến nghị mở rộng diện tích đổ thải từ 1,5ha lên 2,78ha và trữ lượng đổ thải từ 100.000m3 lên 243.000m3.

Bên cạnh đó, để đảm bảo khối lượng đổ đất đá dư thừa trong quá trình “xẻ núi, bạt đồi” đào nền thi công dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cùng nhà thầu thi công đề xuất xin bổ sung thêm 3 vị trí đổ thải mới, gồm: BT21- BS1, BT21- BS2 (xã Hải Lâm) và bãi thải Km 37+300 (CL-LS), thuộc địa bàn xã Hải Chánh.

Bãi thải Km 37+300 này có sức chứa 800.000m3, diện tích 4ha, dùng để phục vụ công tác đổ thải từ Km 35+981,51 – Km 37+300.

Bãi thải BT21- BS1 có sức chứa 120.000m3, dự kiến phục vụ cho công tác đổ thải đoạn từ Km 26+500 – Km 28+040; BT21- BS2 có sức chứa 150.000m3, diện tích 1,5ha, dự kiến phục vụ cho công tác đổ thải đoạn từ Km 28+040 – Km 29+450 của dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn qua Hải Lăng.

Ông Lê Đức Thịnh, Phó chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho biết, UBND huyện thống nhất kiến nghị của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh về mở rộng và bổ sung các vị trí bãi thải trên, đồng thời đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xem xét điều chỉnh quy mô diện tích, vị trí các bãi thải đã được thỏa thuận và bổ sung các bãi thải mới nhằm đáp ứng nhu cầu đổ thải thi công dự án cáo tốc Cam Lộ - La Sơn qua địa bàn.

Được biết, Dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,35km, với 11 gói thầu xây lắp: đoạn qua tỉnh Quảng Trị dài 37,3km với 3 gói thầu, đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế 61km với 8 gói thầu. Trong đó, 2 gói thầu đầu tiên (gói 1 và 2) khởi công tháng 9/2019, 3 gói có quyết định trúng thầu cuối năm 2019, các gói còn lại có quyết định trúng thầu cuối tháng 4/2020 cũng đang được các nhà thầu đồng loạt triển khai thi công.

Duy Lợi