Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sân bay Tân Sơn Nhất

10/08/2022 08:00

Bộ GTVT vừa phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn 2021-2030.

Theo Quyết định của Bộ GTVT, sẽ điều chỉnh, bổ sung diện tích đất quốc phòng trực tiếp quản lý là 3,54 ha để di dời hệ thống ụ bê tông xi măng tại khu vực phía Đông Bắc của Cảng.

Đồng thời, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất với tổng diện tích đất là 787,46 ha (không bao gồm diện tích đất quốc phòng trực tiếp quản lý).

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sân bay tân sơn nhất

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Trong đó, diện tích đất Cảng hàng không Tân Sơn Nhất hiện hữu là 545,10ha; Diện tích đất quốc phòng đã tạm bàn giao làm sân đỗ là 19,79ha; Diện tích đất quốc phòng liên danh với hàng không dân dụng là 15,26ha; Diện tích đất quy hoạch bổ sung phía Nam có 25,66ha và diện tích đất quy hoạch bổ sung phía Bắc gồm 171,65ha.

Với những điều chỉnh này, Bộ GTVT giao Cục Hàng không VN có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu báo cáo thẩm định của Vụ Kế hoạch - Đầu tư. Cùng đó, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bản vẽ quy hoạch đảm bảo phù hợp với quy hoạch được phê duyệt.

Ngoài ra, Cục Hàng không VN cũng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức quản lý và thực hiện quy hoạch phù hợp với quy định hiện hành. Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, tiếp tục rà soát quy hoạch các công trình để đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu khai thác và đầu tư phát triển.

Trước đó, tại Quyết định 1942/QĐ-BGTVT về điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đến 2020, tổng diện tích đất theo quy hoạch điều chỉnh là 791,00 ha (không bao gồm diện tích đất quốc phòng trực tiếp quản lý).

Trong đó, diện tích đất quốc phòng liên danh với hàng không dân dụng là 18,80 ha và diện tích đất quy hoạch bổ sung phía Nam là 35,66 ha.

Hồ An