Điều chỉnh dự án đường nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với QL1

04/10/2014 09:53

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với QL1. 

Điều chỉnh dự án đường nối cao tốc cầu giẽ - ninh bình với ql1
Tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, sau khi dự án được phê duyệt điều chỉnh, trước mắt sử dụng phần vốn còn dư của giai đoạn 1 để triển khai công tác GPMB và một số hạng mục cần thiết của giai đoạn II. Việc sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên cho dự án sẽ được xem xét, bố trí sau khi có ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền theo quy định.

Để phát huy hiệu quả khai thác tuyến cao tốc, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép triển khai Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối giữa đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình với QL1 bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ. Bộ GTVT đã phê duyệt dự án với quy mô giai đoạn trước mắt đảm bảo quy mô đường hai làn xe cơ giới và hai làn thô sơ, riêng cầu làm ba làn xe (giai đoạn hoàn chỉnh cao tốc 6 làn xe), chiều dài 6,8 km, điểm đầu từ nút giao Cao Bồ đến QL10 phía Nam sông Đáy dài 5,5 km, sau đó rẽ đi theo QL10 khoảng 1,3 km về đường Vành đai Đông Nam của TP Ninh Bình và ra QL1.

N.Đ.T