Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình tuyến buýt ở Huế

14/08/2019 12:50

Ngày 14/8, tỉnh T.T-Huế cho biết đang triển khai xây dựng và thực hiện “Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến buýt.

Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình tuyến buýt ở Huế 1
Xe buýt Hoàng Đức hoạt động tuyến Huế - Lăng Cô

Mục tiêu tổng thể dự án rà soát, điều chỉnh phương thức hoạt động và tối ưu hóa hoạt động của 5 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đang được nhà nước trợ giá.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, để đạt được mục tiêu tổng thể trên, đề án “Điều chỉnh phương thức hoạt động, tối ưu hóa hành trình các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh” cần đạt được các mục tiêu cụ thể: Đánh giá, phân tích hiện trạng hoạt động, vận hành khai thác của 5 tuyến xe buýt trợ giá bằng mô hình SWOT.

Phân tích ưu điểm, nhược điểm giữa phương án đề xuất điều chỉnh phương thức hoạt động và phương án hiện tại của 5 tuyến trợ giá. Xây dựng phương án hoạt động của 5 tuyến buýt sau khi điều chỉnh phương thức hoạt động trên nguyên tắc đảm bảo phù hợp với các quy hoạch giao thông, vận tải công cộng đã được phê duyệt trước đó cũng như đảm bảo chất lượng, giá cả dịch vụ và tính két nối với dịch vụ đô thị thông minh trong tương lai.

UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ triển khai xây dựng và thực hiện Đề án trên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, hạng mục công việc được giao theo tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

Được biết, hiện nay, một số nhiệm vụ, hạng mục công việc UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế giao đã và đang được đơn vị tư vấn và Sở GTVT hoàn thành. Dự kiến, trong tháng 9/2019 sẽ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đến tháng 10/2019 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu...

Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã giao các ngành nghiên cứu mở các tuyến xe buýt Huế - Đà Nẵng và Huế - Quảng Trị và ngược lại. Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên- Huế đã làm việc với Sở GTVT TP Đà Nẵng thống nhất chuyển đổi mô hình tuyến xe cố định Huế - Đà Nẵng thành tuyến xe buýt Huế - Đà Nẵng và ngược lại, thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 1/1/2020. Đồng thời đang nghiên cứu, phối hợp với Sở GTVT tỉnh Quảng Trị để tiếp tục chuyển đổi tuyến xe cố định Huế - Quảng Trị thành tuyến xe buýt Huế - Quảng Trị và ngược lại trong thời gian tới.

Duy Lợi