Điều chỉnh quy hoạch Khu dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ

12/06/2017 10:54

PTT Trịnh Đình Dũng có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ.

Điều chỉnh quy hoạch Khu dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ 1

Bản đồ thiết kế cảnh quan Khu dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý về chủ trương UBND TP Hải Phòng cập nhật nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ thuộc Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong quá trình tổ chức lập đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 và trình phê duyệt theo đúng quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng. Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng.

T.Vy