Điều chỉnh quy mô cao tốc Bắc - Nam thành 6-10 làn xe

06/04/2017 12:06

55.000 tỷ đồng từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 sẽ dành cho đầu tư cao tốc.

Điều chỉnh quy mô cao tốc Bắc - Nam thành 6-10 làn xe 1

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (thuộc cao tốc Bắc - Nam) đang tiếp tục được mở rộng -  Ảnh: Khánh Linh

Theo đó, với mục tiêu đến 2020 nước ta có khoảng 2.000 km đường bộ cao tốc như Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI (Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT rà soát, nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo hướng điều chỉnh quy mô quy hoạch tuyến cao tốc Bắc - Nam thành 6 - 10 làn xe cho phù hợp với tình hình phát triển thực tế của đất nước; thực hiện cắm mốc lộ giới để quản lý quỹ đất theo quy hoạch.

Về phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thực hiện GPMB toàn tuyến các đoạn sẽ được tiếp tục đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 và sau năm 2020 theo quy mô quy hoạch đã được phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án Nhà nước hỗ trợ 55.000 tỷ đồng từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016-2020 để thực hiện các dự án; Giao Bộ GTVT lập lại Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đồng ý chỉ định thầu tư vấn lập dự án và tư vấn thiết kế theo quy định; Bộ GTVT tổng hợp vào cơ chế, chính sách đầu tư chung để báo cáo Bộ Chính trị, Quốc hội. Việc lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu cạnh tranh, trên cơ sở thiết kế kỹ thuật được duyệt. Bộ GTVT chỉ đạo Tư vấn chủ động lập các dự án đầu tư thành phần để triển khai xây dựng ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư toàn tuyến.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&ĐT khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định dự án theo đúng quy định.

T.Vy