Điều chỉnh ranh giới khoanh vùng bảo vệ Vịnh Hạ Long

27/02/2015 09:57

Bộ VH, TT&DL vừa mới ban hành công văn gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh ranh giới

Điều chỉnh ranh giới khoanh vùng bảo vệ vịnh hạ long
 

Nội dung công văn cho biết, trước khi triển khai các bước tiếp theo của việc điều chỉnh ranh giới di sản Vịnh Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh cần mời Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới và Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia khảo sát thực địa để có ý kiến bước đầu về vấn đề này.

Bộ sẽ giao các đơn vị chuyên môn của Bộ tham gia đoàn khảo sát tại thực địa để có phương án phù hợp trong việc xác định ranh giới điều chỉnh vùng đệm Vịnh Hạ Long đồng thời phối hợp với Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia nghiên cứu, thẩm định hồ sơ điều chỉnh ranh giới Vịnh Hạ Long theo quy định của pháp luật hiện hành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi đệ trình UNESCO. 

P.Lý