Điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 dự án Metro ở TP HCM

06/04/2018 18:51

Chính phủ chuẩn bị trình Quốc hội việc điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 dự án đường sắt đô thị ở TP.HCM.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Ảnh minh hoạ

Văn phòng Chính phủ vừa Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc triển khai Dự án đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương). 

Thông báo nêu rõ, Thủ tướng đã giao Bộ GTVT rà soát, thẩm định kỹ việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của 2 dự án trên; còn Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị dự thảo Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Để bảo đảm tiến độ trình Quốc hội, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT hoàn thiện Báo cáo thẩm định trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ liên quan, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 7/4. Bộ GTVT chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định các nội dung liên quan đến kinh tế kỹ thuật và tổng mức đầu tư điều chỉnh. Đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư các hồ sơ liên quan đến báo cáo Quốc hội trước đây.

UBND TP.HCM cũng được giao gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư toàn bộ các tài liệu liên quan đến hai dự án nêu trên trước ngày 7/4.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan và UBND TP.HCM xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội; thẩm định các nội dung thuộc thẩm quyền; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4.

Khi báo cáo trước Quốc hội, UBND TP.HCM và các Bộ có trách nhiệm giải trình các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền.

Hoài Vũ